[Epicenter Moscow] EG vs Team Liquid: Support làm nên khác biệt

AM 8k mmr team thọt vẫn 14 phút Fury

Matumbaman 8k mmr Tinker farm safe lane carry

Liquid Matumbaman Antimage last hit 1000 con creep

Điểm tin ngày 17/7: Mouz disband, Matumbawoman