Chủ đề Legion Commander

Workshop trong tuần: Vengeful Spirit Nice Ass

Legion Commander “tung cánh” với Immortal mới

LC còn 1 hit mà vẫn...cân team

PPD cầm LC farm rừng 7k mmr - gameplay chi tiết

Loda LC củ hành Miracle TA

Những hero đầy hứa hẹn của 6.85 (p2)

NiP.jonassomfan RAMPAGE với LC

LC & Razor 7k2 MMR gameplay

Legion Commander

Legion Commander 7200 MMR

Dota 2 - Lod[A] 6000 MMR