Hướng dẫn cắm Ward

...

Vai trò của Ward trong Dota 2

Ward? Sẽ không có một điểm cắm ward cụ thể. Cắm ward phải phụ thuộc vào line up của bạn và quan trọng là phù hợp nhất với diễn biến, t&igra...

Pha lừa tình ward đẳng cấp của Solo

Pha lừa tình ward đẳng cấp của Solo...