Bài tủ mới của Secret

...

FNG RAMPAGE ở phút thứ 7 - team địch có Kuroky và Arise

VP.fng 7min RAMPAGE vs. KuroKy- & Ar1Se- Dota 2...

VP.Silent cầm Weaver lên...búa bash

Silent cầm Weaver bay pub...

Weaver phong cách Slahser: Bạn có đủ trình để thử?

Bạn có nhàm chán với việc trận nào leo rank hay kể cả bay pub cũng gặp bộ ba Juggernaut, Axe và Troll Warlord? Bạn muốn đột phá, khác biệt và thể hiện phong cách riêng? Bạn muốn là...

Slahser hướng dẫn chơi Weaver

Build Weaver cực dị của Slahser . ...

Siêu carry Fear với Weaver

...