Xcalibur - đang cày lên 7k với 24 game Invoker thắng liên tục

Xcalibur Templar Assassin Gameplay

Xcalibur Slark Gameplay

Phỏng vấn Excalibur: Em thích Shadow Fiend, Storm