Kiev Major - Aftermovie

GH-GOD [Magnus] - Imba RP

GH chính thức trở thành người của Liquid