Cập nhật Dota 2

Cập nhật 6.86e: "Ebola Spirit" tiếp tục bị nerf thẳng tay

Cập nhật Dota 2 ngày 5/2

Cập nhật Dota 2: Valve sửa lại Winter Battle Pass

Cập nhật Dota 2 ngày 26/1

Cập nhật Dota 2 ngày 22/1

Dota 2 cập nhật phiên bản 6.86d

Cập nhật Dota 2 ngày 20/1

Cập nhật Dota 2 ngày 19/1

Cập nhật Dota 2 ngày 15/1

DOTA 2 Update: 29/12/2015

Cập nhật Dota 2 ngày 24/12

Cập nhật Dota 2 ngày 23/12

Cập nhật Dota 2 ngày 22/12

Valve công bố 6.86b

Cập nhật Dota 2 ngày 18/12

Cập nhật Dota 2 ngày 17/12 - 6.86 được chính thức đưa vào game

Changelog Tiếng Việt bản cập nhật Dota 6.86

Cập nhật Dota 2 ngày 11/12: Những set item đẹp mê hồn

Cập nhật Dota 2 ngày 9/12

Cập nhật Dota 2 ngày 2/12

Cập nhật Dota 2 ngày 1/12

Cập nhật Dota 2 ngày 25/11

Cập nhật nhỏ ngày 14/11

Cập nhật Dota 2 ngày 12/11