Cập nhật Dota 2

Cập nhật Dota 2 & Steam ngày 3/12

Cập nhật Dota 2 ngày 26/11

Update Oracle ngày 3: Giao kèo sát thủ

Bản cập nhật Oracle ngày thứ 2

Cập nhật Dota 2 ngày 14/11

Bản cập nhật Dota 2 ngày 6/11

Cập nhật Dota 2 ngày 4/11

Bản cập nhật Dota 2 ngày 31/10

Bản cập nhật 6.82c

Changelog 6.82 - Bản cập nhật 24/09

Techies - Trùm khủng bố trở lại

Cập nhật ngày 14 tháng 8: Chấm dứt kỷ nguyên giao dịch bằng Treasure Keys

Cập nhật ngày 30 tháng Bảy: Kết thúc của màu tím

Cập nhật ngày 1 tháng 7: Mini Pudge xuất hiện, Squawkins thay áo mới

Bản cập nhật ngày 18 tháng 6, 2014

Bản cập nhật mới ngày 2 tháng Sáu, 2014

Chi tiết bản cập nhật 6.81

Bản cập nhật 29/03

Valve với những sửa đổi Treasure Chest

Sự kiện New Bloom sắp sửa kết thúc

Arcana item của Terrorblade xuất hiện cùng thay đổi về chế độ chơi Niên thú

Changelog 6.80 Tiếng Việt - Terrorblade và Phoenix xuất hiện

Chi tiết bản cập nhật ngày 9 tháng 1

Bản cập nhật 19/12: Viện binh cho Wraith-Night