Đây là bản update nhẹ nhàng đầu tiên sau khi TI7 kết thúc, trước khi chờ đợi đến một bản lớn với hero mới đang chờ đợi cuối năm.

Item

Mask of Madness

 • Tăng armor bị trừ từ 5 lên 6
 • Cooldown tăng từ 20 lên 22

Helm of the Dominator

 • Aura tốc độ đánh tăng từ 10 lên 15

Force Staff

 • Cự ly sử dụng giảm từ 800 xuống 750

Diffusal Blade

 • Agility giảm từ 25/35 xuống 20/30

Hero

Ancient Apparition

 • Lượng mana yêu cầu của Ice Blast chuyển từ 100/125/150 thành 150

Bane

 • Strength, Agility và Intelligence cơ bản tất cả tăng thêm 1
 • Độ trễ của Nightmare giảm từ 0.5 xuống 0.4

Batrider

 • Mana yêu cầu của Firefly tăng từ 100 lên 125

Bloodseeker

 • Mana yêu cầu của Rupture tăng từ 150/200/250 lên 200/225/250

Chen

 • Hồi máu của Hand of God tăng từ 225/350/475 lên 250/375/500

Earthshaker

 • Cooldown Fissure tăng từ 15 lên 18/17/16/15
 • Mana yêu cầu của Enchant Totem tăng từ 20/30/40/50 lên 35/40/45/50

Lich

 • Chain Frost không còn hiệu ứng ministun
 • Ice Armor slow chuyển từ 30% thành 24/26/28/30%

Lion

 • Earth Spike stun tăng từ 1.1/1.6/2.1/2.6 lên 1.4/1.8/2.2/2.6
 • Level 20 Talent thay đổi từ +8% Spell Amplification thành +300 Finger of Death Damage

Lycan

 • Howl không còn hỗ trợ hồi phục máu khi sử dụng/mất máu (luôn duy trì tỷ lệ phần trăm HP hiện tại)

Nature's Prophet

 • Tốc độ di chuyển cơ bản giảm từ 295 xuống 290
 • Tầm nhìn chim bay của Sprout giảm từ 750 xuống 500

Necrophos

 • Reaper's Scythe cooldown từ 90/80/70 thành 100
 • Sát thương phép nhận của Ghost Shroud tăng từ 20% lên 25%

Nightstalker

 • Giảm thời gian Darkness từ 50 xuống 40

Nyx Assassin

 • Damage cơ bản giảm 3

Puck

 • Tầm nhìn bay của Illusory Orb giảm từ 550 xuống 450

Shadow Demon

 • Level 15 Talent từ +8% Spell Amplification thành +10%
 • Level 15 Talent từ +75 Cast Range thành +100

Skywrath Mage

 • Mana cơ bản của Mystic Flare giảm từ 350/575/800 xuống 300/550/800
 • Level 15 Talent tăng từ +10% Spell Lifesteal lên 15%

Spectre

 • Damge của bóng Haunt tăng từ 30% lên 40%

Spirit Breaker

 • Tốc độ di chuyển cơ bản giảm từ 290 xuống 285

Sven

 • Thời gian stun của Stormbolt giảm từ 2 xuống 1.7/1.8/1.9/2.0
 • Cooldown của Warcry tăng từ 34/28/22/16 lên 35/30/25/20

Tiny

 • Mana yêu cầu của Toss đổi từ 120 thành 90/100/110/120
 • Cự ly đánh khi có thêm Scepter được hưởng tăng từ 85 lên 150

Undying

 • Sức tấn công hủy Tombstone tăng từ 3/4/5/7 thành 4/5/6/8

Venomancer

 • Tầm nhìn của Plague Wards thay đổi từ 1200/800 thành 800/800

Windranger

 • Thời gian stun Shackles tăng từ 1.5/2.25/3/3.75 lên 2.0/2.6/3.2/3.8
 • Cooldown của Shackles tăng từ 12 lên 18/16/14/12

Winter Wyvern

 • Level 15 Talent tăng từ +20 Movement Speed lên +35
 • Level 15 Talent tăng từ +50 Damage lên +75

Wraith King

 • Cooldown Reincarnation đổi thành 240/140/40 thành 200/120/40
 • Level 15 Talent tăng từ +15 Movement Speed lên +30