Đây sẽ là phiên bản nền tảng cho các giải đấu sắp tới, vòng loại và cả Main Event của TI7.

Cập nhật chung

Cơ chế Deny

 • Deny creep cho cả team nhận 30% tổng số XP
 • Lượng XP nhận được từ creep bị deny tăng từ 50% lên 70%

Shrines

 • Shrines giờ đây được mở từ phút thứ 5
 • Giảm lượng Shrine trong base từ 5 xuống 3
 • Shrines mana regen tăng lên mỗi phút giảm từ 1 xuống 0.75

Lanes

 • Thêm 1 creep melee ở lane mid trong 15 phút đầu
 • Creeps 2 bên gặp nhau gần offlane hơn
 • Creep aggro thời gian giảm từ 2.5 xuống 2.3
 • Creep aggro cooldown tăng từ 2.5 lên 3.0
 • Tầm nhìn creep ở lane giảm từ 850/800 xuống 750

Neutrals

 • Creep rừng giờ xuất hiện ở mỗi phút (giống trước kia)
 • Creep rừng giờ giảm 20% XP và gold
 • XP và Gold tăng 2% mỗi 7.5 phút

Creeps

 • Sát thương Siege lên công trình tăng từ 150% lên 250%
 • Siege Creep (xe) máu tăng từ 550 lên 825
 • Xe giờ xuất hiện mỗi 10 đợt creep thay vì 7 đợt như trước
 • Xe và Creep đánh xa nâng cấp giờ xuất hiện ở phút 40 thay vì 45 như trước

Attributes

 • Tất cả hero tăng strength 0.3
 • Regen máu mỗi điểm strength tăng từ 0.03 lên 0.06
 • Base HP regen giảm xuống còn 0.25
 • Tăng damage magic dựa trên điểm Intelligence: 1% mỗi 15 điểm lên 1% mỗi 14 điểm
 • Mana mỗi điểm Intel giảm từ 12 xuống 11
 • Mana cơ bản tăng từ 50 lên 75

Economy

 • Melee creep XP giảm từ 45 xuống 40
 • Giảm lượng gold từ melee creep mỗi lần tăng lên từ 3 gold xuống 1 gold
 • Giảm gold phá Barracks Melee/Ranged từ 275/255 xuống 225/150 mỗi người
 • Gold thưởng giết Roshan giảm 200 xuống 150
 • Gold phá Shrines giảm từ 150 xuống 125
 • Tiền mất khi chết: 100+NW/50 thành 50+NW/40
 • Gold phá Trụ 3 từ 240 xuống 200
 • Gold phá Trụ 4 từ 280 xuống 200

Thay đổi khác

 • XP/gold khi giết Illusion từ 5+level thành 2xlevel
 • Sát thương Illusion lên công trình bị giảm tăng từ 50% lên 60%
 • Buyback cooldown tăng từ 7 phút lên 8 phút
 • Roshan cho Cheese ở lần thứ 2
 • Lượng giáp của Roshan mỗi lần tiến hóa tăng từ 1.1 lên 1.3
 • Powerup Runes giờ xuất hiện 2 runes khác nhau ở cả 2 điểm sau phút 40
 • Miss khi đánh lên dốc không còn áp dụng với các đơn vị đang bay (như Batrider)
 • Sửa lỗi trên đường từ Trụ 1 đến Trụ 2 của creeps ở Bot Dire
 • Giáp tăng khi hero địch ở gần trụ tăng tầm ảnh hưởng từ 1400 lên 1600

Respawn Talents

Thay đổi toàn bộ 42 talent giảm thời gian chết của tất cả các hero

 • Warlock: Gọi ra một con Golem khi chết (Level 20)
 • Pudge: +1s Dismember (Level 20)
 • Magnus: +500 Skewer Range (Level 25)
 • Lone Druid: +50% kháng phép Spirit Bear (Level 20)
 • Lina: +40 Movement Speed (Level 15)
 • Enigma: +1 lần gây stun Malefice (Level 20)
 • Earthshaker: +350 Fissure Range (Level 20)
 • Clockwerk: +40 Battery Assault Damage (Level 20)
 • Bristleback: +10% Spell Lifesteal (Level 20)
 • Earth Spirit: Geomagnetic Grip có thể dùng lên đồng đội (không thay đổi Scepter)
 • Enchantress: +6% Impetus Damage (Level 25)
 • Brewmaster: +2s Thunderclap Slow (Level 20)
 • Beastmaster: +1 Boar gọi thêm(Level 15)
 • Zeus: +0.5s Lightning Bolt Ministun (Level 20)
 • Lycan: +12 Feral HP Regen (Level 15)
 • Crystal Maiden: +50 Freezing Field Damage (Level 20)
 • Shadow Shaman: +4 Wards Summoned (Level 20)
 • Visage: Soul Assumption bắn thêm một phát nữa (chọn mục tiêu random trong tầm cast, ưu tiên hero)
 • Winter Wyvern: +1s Cold Embrace Duration (Level 20)
 • Witch Doctor: +2 lần Cask nhảy thêm (Level 15)
 • Legion Commander: +10% Moment Proc Chance (Level 20)
 • Keeper of the Light: +300 Chakra Magic Mana (Level 15)
 • Dazzle: +25 Poison Touch DPS (Level 20)
 • Treant: +40 Leech Seed Damage/Heal (Level 25)
 • Sand King: -50 Epicenter Attack Slow (Level 15)
 • Venomancer: +14% Poison Sting Slow (Level 25)
 • Ancient Apparition: +8% Ice Vortex Slow/Resistance (Level 20)
 • Chen: +1000 Creep Health (Level 20)
 • Disruptor: +40 Thunder Strike Damage (Level 15)
 • Elder Titan: +200 Mana (Level 10)
 • Io: Tether gây Stuns (Level 25)
 • Jakiro: Macropyre sát thương Pure và xuyên kháng phép (Level 25)
 • Lion: +75 Cast Range (Level 10)
 • Nature's Prophet: Teleportation không còn Cooldown (Level 25)
 • Oracle: +0.75s thời gian tối đa của Fortune's End (Level 10)
 • Phoenix: +20% XP Gain (Level 10)
 • Pugna: +1s cho Decrepify  (Level 15)
 • Shadow Demon: -1.5s Shadow Poison Cooldown (Level 20)
 • Spirit Breaker: +30% Greater Bash Damage (Level 20)
 • Templar Assassin: -8 Meld Armor Reduction (Level 25)
 •  Undying: +15 Health Regeneration (Level 10)
 • Techies: +250 Attack Damage (Level 25) (Divine Rapier, OSFrog pls)

Thay đổi về Items

Aether Lens

Lượng damage phép tăng từ 5% lên 6%

Sửa công thức

 • Energy Booster (900)
 • Void Stone (850)
 • Recipe (600)
 • Tổng: 2350

Chỉ số

 • +250 Mana
 • +100% mana regen
 • +6% damage phép

Blade Mail

 • Cooldown tăng từ 18s lên 20s

Blight Stone

 • Không còn là UAM

Bloodhorn

 • Cooldown tăng từ 14s lên 18s

Bottle

 • Giá giảm từ 660 xuống 650

Bracer

 • Recipe giảm từ 190 xuống 175

Clarity

 • Clarity buff giờ đây có thể hủy bỏ được

Crimson Guard

 • Thời gian tác dụng tăng từ 10s lên 12s

Deadalus

 • Damage tăng từ 75 lên 80

Dagon

 • Làm thịt thẳng illusion

Demon Edge

 • Giá giảm từ 2400 xuống 2200
 • Damage giảm từ 46 xuống 42

Desolator

 • Không còn UAM

Enchanted Mango

 • Giá giảm từ 110 xuống 100
 • Không thể bán, buộc phải ăn

Faerie Fire

 • Giá giảm từ 75 xuống 70

Force Staff

Sửa công thức

 • Staff of Wizardry (1000)
 • Ring of Health (850)
 • Recipe (400)
 • Tổng: 2250

Chỉ số:

 • 10 Intelligence
 • 6 hp regen

Hurricane Pike

 • Thêm 2hp regen (từ Force Staff)

Hand of Midas

 • Recipe tăng từ 1550 lên 1650
 • XP nhận được tăng từ 1.75 lên 1.85
 • Gold nhận được giảm từ 220 xuống 200

Healing Salve

 • Buff giờ có thể xóa được

Heart of Tarrasque

 • Thay recipe bằng cục Vitality Booster thứ 2
 • Strength cộng thêm giảm từ 45 xuống 40
 • Health tăng thêm từ 250 lên 500

Heaven’s Halberd

 • Không còn bị hủy bởi trạng thái kháng phép (các loại dispel khác như Manta cũng không xóa được)

Heml of Dominator

 • Thay recipe 800 gold bằng Ring of Health
 • Hp regen tăng từ 8 lên 10

Mask of Madness

 • Thay recipe 700 gold bằng Quarterstaff
 • Thêm +20 damage và +10 tốc đánh
 • Berserk tăng tốc đánh từ +120 xuống +110
 • Có thể tách ra

Morbid Mask

 • Giá giảm từ 1200 xuống 1100
 • Damage giảm từ +15 xuống +10

Solar Crest

 • Lượng giáp trừ/buff giảm từ 12 xuống 10
 • Cast lên địch đổi từ 25% mục tiêu bị đánh miss thành 25% Truestrike cho người ra đòn

Moon Shard

 • Khi cắn cho một nửa tầm nhìn vào ban đêm

Necronomicon

 • Thời gian gọi đệ tăng từ 40 lên 45

Observer Ward

 • Giá giảm từ 65 xuống 60

Radiance

 • Damage từ illusion giảm từ 40 xuống 35

Refresher Orb

 • Nạp đầy cả các kỹ năng có tích điểm

Rod of Atos

Sửa công thức

 • 1x Staff of Wizardry (1000)
 • 2x Bracer (980)
 • Recipe (1100)
 • Tổng: 3080

Chỉ số

 • +20 Intelligence
 • +15 Strength
 • +6 Agility
 • +6 Damage

Sange

 • Recipe giảm 100

Yasha

 • Recipe giảm 100
 • Tốc đánh giảm từ 15 xuống 10

Manta Style

 • Recipe giảm 100

Scythe of Vyse

 • Cooldown giảm từ 25 xuống 22

Shiva’s Guard

 • Recipe tăng từ 600 lên 650

Silver Edge

 • Recipe tăng từ 500 lên 700

Soul Ring

 • Thay recipe 150 bằng Mango

Urn of Shadows

Urn giờ hoạt động giống các hình thức regen máu khác như Salve thay vì hồi theo từng đợt

Sửa công thức

 • Infused Raindrop (225)
 • Circlet (165)
 • Ring of Protection (175)
 • Recipe (310)

Tổng 875

 • +2 all stats
 • +2 giáp
 • +1 mana regen

Thay đổi về Hero

Alchemist

 • Cooldown của Unstable Concoction (W-E) tăng từ 16 lên 22/20/18/16
 • AoE của Unstable Concoction tăng từ 175 lên 200
 • Số tiền nhận được lần đầu tiên từ Greevil’s Greed (E-G) giảm từ 6/8/10/12 xuống 4
 • Số lượng tiền nhận được mỗi stack tăng từ 3 lên 4
 • Số lượng tiền tối đa nhận được từ Greevil’s Greed đổi từ 12/20/28/36 thành 16/20/24/28

Ancient Apparition

 • Tăng tầm đánh từ 600 lên 675
 • Ice Vortex (W-E) giờ tăng tốc độ di chuyển cho Ancient Apparition trong vùng ảnh hưởng tương đương với lượng slow của nó
 • Thay thế Talent hồi sinh ở level 20 thành: +8% giảm tốc chạy/kháng phép của Ice Vortex

Axe 

 • Sửa lại gậy xanh cho Axe: Nâng cấp Battle Hunger (W-R) để giảm 30% lượng sát thương tổng từ nạn nhân. Sau mỗi lần Culling Blade (R-C) thành công, tự động cast Hunger lên tất cả các tướng địch trong phạm vi 300 AOE

Bane

 • Sửa lại gậy xanh cho Bane: Brain Sap (W-B) còn 1.5s cooldown và xuyên qua khả năng chống phép
 • Lượng Agi/Int tăng mỗi level tăng 0.3 để phù hợp với lượng tăng của Strength
 • Sát thương của Fiend’s Grip (R-F) giờ diễn ra mỗi 0.5s thay vì 1s như trước

Beastmaster

 • Tầm cast của Wild Axes (Q-D) tăng từ 1300 lên 1500
 • Mana của Wild Axes đổi từ 120 thành 105/110/115/120
 • Đổi Talent hồi sinh ở level 15 thành: gọi thêm +1 lợn

Bloodseeker

 • Cooldown của Bloodrite (W-B) giảm từ 25/21/17/13 xuống 18/16/14/12
 • Thời gian cast của Bloodrite giảm từ 0.4 xuống 0.3

Bounty Hunter

 • Sửa lỗi Shuriken Toss (Q-T) không nảy được nếu 1 trong số các mục tiêu có chống phép

Brewmaster 

 • Thời gian cast của Drunken Haze (W-D) giảm từ 0.3 xuống 0.2
 • Thời lượng của Drunken Haze tăng từ 4 lên 4.5
 • Thời gian cast của Hurl Boulder (ném đá của gấu đất) giảm từ 0.4 xuống 0.25
 • Crit của Drunken Brawler (E-B) tăng từ 200% lên 230%
 • Đổi Talent hồi sinh ở level 20 thành: +2s slow của Thunder Clap (Q-C)

Bristleback

 • Đổi Talent hồi sinh ở level 20 thành: +10% khả năng hút máu phép

Chaos Knight

 • Thời gian cast của Reality Rift (W-E) giảm từ 0.4 xuống 0.3
 • Cooldown của Reality Rift đổi từ 24/18/12/6 xuống 18/14/10/6
 • Khả năng hút máu từ Chaos Strike (E-R) tăng từ 65% lên 75%
 • Sát thương của bóng Phantasm (R-T) tăng từ 200% lên 260%

Chen

 • Cooldown của Holy Persuasion (D-R) giảm từ 30/26/22/18 xuống 10 (mọi level)
 • Đổi Talent hồi sinh ở level 20: +1000 máu cho Creeps

Clinkz

 • Cooldown của Death Pact (R-T) tăng từ 45/30/15 thành 85
 • Thời lượng của Death Pact tăng từ 35 lên 65

Clockwerk

 • Đổi khả năng hồi sinh ở level 20: +40 sát thương của Battery Assault (Q-E)

Crystal Maiden

 • Cooldown của Freezing Field (R-F) đổi từ 90 thành 110/100/90
 • Sửa lỗi Freezing Field gậy xanh không gây gián đoạn cho đối thủ
 • Đổi khả năng hồi sinh ở level 20: +50 sát thương cho Freezing Field 

Dark Seer

 • Slow của Wall of Replica (R-W) đổi từ 1 thành 0.6/0.8/1

Dazzle

 • Sửa lại gậy xanh của Dazzle: Khiến cho Shallow Grave (W-G) trở thành spell có 450 AOE
 • Đổi Talent hồi sinh ở level 20: +25 DPS của Poison Touch (W-T)

Disruptor

 • Đổi Talent hồi sinh ở level 15: +40 sát thương Thunder Strike (Q-C)

Doom

 • Khả năng hồi máu/sát thương của Scorched Earth (W-T) đổi từ 10/20/30/40 thành 16/24/32/40
 • Mana của Devour (Q-E) đổi từ 60 thành 40/50/60/70
 • Bỏ khả năng đánh crit từ con sói con trong rừng, lượng sát thương được tăng lên giữ nguyên (Cho phép Doom được ăn sói con mà không mất skill đã có)

Dragon Knight

 • Khả năng Slow của rồng băng từ Elder Dragon Form (R-F) tăng từ -20% thành -30%

Drow Ranger

 • Frost Arrow không còn là Unique Attack Modifier

Ebola Spirit

 • Đổi Talent hồi sinh ở level 25: Có thể dùng Geomagnetic Grip (E-R)lên đồng đội. Vẫn lên Scepter bình thường, không có gì thay đổi.

Earthshaker

 • Enchant Totem (W-E) giờ có True Strike (không miss, giống MKB)
 • Đổi Talent hồi sinh ở level 20: +350 tầm xa của Fissure (Q-F)

Elder Titan

 • Sát thương của Astral Spirit (W-C) khi đi qua hero tăng từ 12/24/36/48 thành 15/30/45/60
 • Bán kính của Earth Splitter (R-E) tăng từ 300 lên 315
 • Đổi Talent hồi sinh ở level 10: +200 Mana

Enchantress 

 • Tăng 2 Intelligence khởi điểm
 • Thời lượng Slow của Enchant (W-C) đổi từ 5.5s thành 2.25/3.5/4.75/6
 • Slow của Enchant tăng từ 20/30/40/50% thành 50% (mọi level)
 • Đổi khả năng hồi sinh ở level 25: +6% sát thương Impetus (R-T)

Enigma 

 • Đổi khả năng hồi sinh ở level 20: +1 lần Malefice (Q-F) nữa

Faceless Void 

 • Slow của Time Dilation (W-D) với mỗi spell nó gây ảnh hưởng lên tăng từ 10% lên 14%

Gyrocopter 

 • Tốc chạy tăng từ 315 lên 320
 • Thời gian chờ ban đầu của Homing Missle (W-E) giảm từ 3 xuống 2.5s

Huskar 

 • Tốc độ bay của Life Break (R-F) tăng từ 1000 lên 1200
 • Sát thương gây ra/tự nhận từ Life Break đổi từ 35% thành 34%/38%/42%

IO

 • Đổi khả năng hồi sinh ở level 25: Tether (Q-T) gây stun

Jakiro 

 • Bán kính khởi điểm của Dual Breath (Q-D) tăng từ 200 lên 225
 • Bán kính kết thúc của Dual Breath tăng từ 250 thành 275
 • Đổi khả năng hồi sinh ở level 25: Macropyre (R-R) gây sát thương thuần và đi xuyên chống phép

Keeper of the Light

 • Đổi khả năng hồi sinh ở level 15: +300 Mana từ Chakra Magic (E-C) 

Kunkka

 • Thuyền ma Ghost Ship (R-T) sẽ luôn đâm vào vị trí Kunkka trỏ vào chứ không đi quá 1 đoạn như trước

Legion Commander 

 • Mana của Overwhelming Odds (Q-W) tăng từ 100 lên 100/110/120/130
 • Khi lên gậy xanh, Duel (R-D) sẽ cho LC khả năng chống phép trong giai đoạn đối đầu
 • Đổi khả năng hồi sinh ở level 20: +10% khả năng kích hoạt của Moment of Courage (E-E)

Leshrac

 • Sửa lại gậy xanh: Khi bật Pulse Nova (R-V), cứ 1.75s sẽ có 1 cú giật Lightning Storm (E-G) bất kì lên 1 quân địch trong 750 AOE, ưu tiên heroes

Lich

 • Slow của Chain Frost (R-C) tăng từ 50% lên 65%

Lina 

 • Đổi khả năng hồi sinh ở level 15: +40 tốc chạy

Lion 

 • Đổi khả năng hồi sinh ở level 10: +75 tầm cast

Lone Druid 

 • Tốc đánh của Rabid (W-R) tăng từ 10/20/30/40 thành 20/30/40/50
 • Thời lượng của Rabid đổi từ 18/22/26/30 thành 25
 • Cooldown của Rabid giảm từ 45 xuống 35
 • Đổi khả năng hồi sinh ở level 20: +50% kháng phép cho Spirit Bear (Q-B)

Luna 

 • Thời gian cast của Lucent Beam (Q-C) giảm từ 0.6 thành 0.5

Lycan

 • Đổi khả năng hồi sinh ở level 15: +12 hồi máu từ Feral Impulse (E-I)

Magnus 

 • Tốc chạy giảm từ 315 xuống 310
 • Đổi lại gậy xanh: Shockwave (Q-W) sau khi bắn ra sẽ quay trở lại với Magnus, gây sát thương lần thứ 2 và slow 60% trong 2 giây. Tầm xa và tốc độ di chuyển tăng 50%. Shockwave quay lại chỉ gây ½ sát thương lên Creeps
 • Reverse Polarity (R-V) không còn kéo dài thêm 0.75/1/1.25 giây lên creeps
 • Đổi khả năng hồi sinh ở level 25: +500 tầm Skewer (E-D)
 • Đổi Talent ở level 25 từ -4s Cooldown Shockwave thành +15 giáp

Medusa

 • Medusa giờ có thể lên gậy xanh: Mystic Snake (W-C) có khả năng hóa đá kẻ địch bị dính trong vòng 1s. Với mỗi lần nhảy, thời lượng hóa đá sẽ tăng 0.2s

Mirana

 • Tăng 3 sát thương khởi điểm
 • Thời gian để sao của Starstorm (Q-T) rơi từ trên trời xuống giảm từ 1 xuống 0.8
 • Tốc chạy được buff của Leap (E-E) giảm từ 10 xuống 5
 • Tốc bắn của Leap tăng từ 8/16/24/32 thành 16/32/48/64

Monkey King

 • Wukong’s Command (R-W) không còn tăng 50/70/90 sát thương tay
 • Wukong’s Command cho Monkey King 8/14/20 giáp
 • Bóng của Wukong’s Command không còn có thể học Basher/Abyssal
 • Tốc độ đánh của Wukong’s Command được cải thiện từ 2.0 thành 1.7
 • Sửa lỗi Urn of Shadows bị phí Charge khi Monkey King dùng Wukong’s Command
 • Sửa lỗi Tree Jump giúp Monkey King có tầm nhìn tốt hơn giới hạn ban ngày/đêm

Morphling

 • Manacost của Adaptive Strike (W-E) đổi từ 100/90/80/70 thành 80

Naga Siren

 • Thời gian cast của Song of the Siren (R-G) tăng từ 0.8 lên 1.0
 • Cooldown của Song of the Siren đổi từ 180/120/60 thành 160/120/80
 • Tầm ảnh hưởng của Song of the Siren đổi từ 1250 thành 1000/1200/1400
 • Sát thương nhận được của bóng Mirror Image (Q-R) đổi từ 600/500/400/300% thành 550/500/450/400%
 • Sát thương của Rip Tide (E-D) tăng từ 100/140/180/220 thành 120/160/200/240
 • Thời gian cast của Ensnare (W-E) giảm từ 0.65 thành 0.6
 • Mana của Ensnare đổi từ 90/100/110/120 thành 100

Nature’s Prophet

 • Đổi khả năng hồi sinh ở level 25: Không còn cooldown của Teleportation (W-R)

Necrophos

 • Khả năng hồi máu của Ghost Shroud (W-T) tăng từ 50% thành 75%

Night Stalker

 • Hunter in the Night (E-G) có thể được kích hoạt vào ban đêm để giúp Night Stalker có khả năng bay (như Winter Wyvern hay Batrider) trong vòng 2 giây. Cooldown 26/22/18/14. Mana cost 50. 1200 tầm nhìn.

Oracle 

 • Fortune’s End (Q-T) được tính là Root thay vì slow khiến cho địch có 0 tốc độ di chuyển
 • Đổi khả năng hồi sinh ở level 10: +0.75s thời lượng của Fortune’s End
 • Tốc độ bay của Fortune’s End giảm từ 1200 thành 1000
 • Tầm cast của Purifying Flames (E-E) tăng từ 800 lên 850

Outworld Devourer

 • Sửa lại gậy xanh của Outworld Devourer: OD giờ có 2 lần sử dụng Astral Imprisonment (W-T) và tăng 300 tầm cast. Sát thương của nhiều khu vực stack với nhau. Thời gian nạp lại: 12

Phantom Lancer

 • Sửa lỗi của bóng của Doppleganger (W-F) kéo dài ngắn hơn 1 giây so với dự định
 • Agility của Phantom Rush (E-R) kích hoạt trước khi PL đánh phát đầu tiên thay vì sau đó
 • Số lượng bóng tối đa từ Juxtapose (R-X) tăng từ 5/7/9 thành 6/8/10

Phoenix

 • Thời lượng của Fire Spirits (W-F) tăng từ 16 lên 20
 • Thay đổi Talent hồi sinh ở level 10: tăng 20% lượng EXP nhận được

Pudge

 • Thay đổi Talent hồi sinh ở level 20: +1s thời lượng Dismember (R-D)

Pugna

 • Life Drain (R-D) có tầm nhìn True Sight lên nạn nhân
 • Life Drain giảm tầm cast từ 900/1050/1200 xuống 800
 • Life Drain có 100 range biên giới trước khi vỡ (tổng cộng 900)
 • Thay đổi Talent hồi sinh ở level 15: +1s thời lượng Decrepify (W-C)

Queen of Pain

 • Talent ở level 25 đổi từ Shadow Strike (Q-D) không có Cooldown thành 550 AOE Shadow Strike

Razor

 • Eye of the Storm (R-E) ưu tiên đánh vào các hero bị dính Static Link (W-C)
 • Bỏ thời gian cast của Eye of the Storm

Riki

 • Giảm 5 tốc chạy khởi điểm

Sand King

 • Caustic Finale không còn là Unique Attack Modifier
 • Khả năng tàng hình của Sand Storm (W-T) sẽ còn kéo dài từ 1.5 thành 0.9/1.1/1.3/1.5 sau khi Sand King ngừng cast
 • Sát thương mỗi giây của Sand Storm đổi từ 25/50/75/100 thành 40/60/80/100
 • Đổi khả năng hồi sinh ở level 15: -50 tốc đánh cho Epicenter (R-C)

Shadow Demon

 • Mana của Shadow Poison (E-W) giảm từ 55 xuống 50
 • Soul Catcher (W-C) chia đều khả năng nguyền của nó lên tất cả kẻ địch trong AOE.
 • Đổi khả năng hồi sinh ở level 20: -1.5s Cooldown của Shadow Poison

Shadow Fiend 

 • Talent ở level 25 đổi từ +125 sát thương Shadowrze (Q/W/E - Z/X/C) thành +150

Shadow Shaman

 • Tăng 6 sát thương khởi điểm
 • Tầm bắn của Mass Serpent Wards (R-W) tăng 50
 • Đổi khả năng hồi sinh ở level 20: tăng thêm 4 Wards

Silencer

 • Sửa lại gậy xanh của Silencer: Glaives of Wisdom (W-W) xuyên chống phép và gây gấp đôi sát thương lên các đối tượng bị Silence

Skywrath Mage

 • Talent ở level 15 đổi từ +75 sát thương thành +10% hút máu phép

Slark 

 • Giảm lượng Intelligence tăng mỗi level từ 1.9 xuống 1.7

Spectre

 • Cooldown của Haunt (R-T) đổi từ 140/130/120 thành 180/150/120

Spirit Breaker

 • Đổi khả năng hồi sinh ở level 20: +30% sát thương của Greater Bash (E-T)

Sven

 • Khi kích hoạt, God’s Strength (R-R) tăng 14/28/40 Strength cho Sven
 • Sát thương tăng của God’s Strength giảm từ 100/150/200% thành 80/120/160%

Techies 

 • Đổi khả năng hồi sinh ở level 25: +250 sát thương tay

Templar Assassin

 • Agility tăng mỗi level giảm từ 2.7 xuống 2.3
 • Đổi khả năng hồi sinh ở level 25: -8 giảm giáp từ Meld (W-D)

Terrorblade

 • Tốc độ chạy bị giảm từ Metamorphosis (E-T) tăng từ 20 lên 30

Tidehunter

 • Mana của Gush (Q-G) đổi từ 120 thành 90/100/110/120
 • Gush với gậy xanh giờ có thể hiện hình hero địch bị dính trên đất trong thời gian ngắn.

Tiny

 • Tăng 4 sát thương khởi điểm
 • Grow (R-W) gia tăng khả năng kích hoạt của Craggy Exterior (E-G) lên 6/8/10%

Treant Protector

 • Nature’s Guise (Q-T) giờ sẽ root và disarm thay vì bash như trước
 • Đổi lại Talent hồi sinh ở level 25: +40 sát thương/hồi máu của Leech Seed (W-E)

Tusk 

 • Gia tăng sự ổn định của Ice Shard (Q-E) khi đẩy quân địch vào trong/ngoài rìa của ngục băng
 • Ice Shard sẽ tự mở kể từ vị trí quăng ra, thay vì đến nới rồi mới hiện hình.
 • Tầm cast của Ice Shard tăng 200
 • Tốc bay của Ice Shard tăng từ 1100 thành 1200

Underlord

 • Khả năng giảm sát thương của Atrophy Aura (E-R) đổi từ 4/16/28/40 thành 7/18/29/40%
 • Số đếm stack của Atrophy Aura sẽ giữ nguyên kể cả khi Underlord chết
 • Thêm gậy xanh cho Underlord: Sát thương cộng thêm của Atrophy Aura được truyền ½ cho hero đồng đội. Tăng 40s thời lượng ảnh hưởng.

Undying

 • Đổi khả năng hồi sinh ở level 10: +15 hồi máu/s

Ursa

 • Giảm 3 sát thương khởi điểm

Vengeful Spirit

 • Cooldown của Wave of Terror (W-W) đổi từ 20 thành 22/20/18/16
 • Giảm Vengeance Aura (E-D) từ 12/20/28/36% thành 10/18/26/34%

Venomancer 

 • Đổi Talent hồi sinh ở level 25: +14% Slow của Poison String (W-T)

Viper 

 • Viper Strike (R-V) giờ gây sát thương lần đầu của mình ngay lập tức
 • Cooldown của Viper Strike đổi từ 70/50/30 thành 60/45/30

Visage

 • Thời lượng của Grave Chill (Q-G) tăng từ 3/4/5/6 thành 3.25/4.5/5.75/7
 • Đổi Talent hồi sinh ở level 20: Soul Assumption (W-C) bắn thêm 1 phát nữa lên 1 quân địch bất kì, ưu tiên heroes

Warlock

 • Mana của Chaotic Offering (R-R) tăng từ 200/300/400 lên 250/350/450
 • Đổi Talent hồi sinh ở level 20: Khi chết, gọi 1 Golem

Windranger

 • Talent level 20 sửa lại thành: Windrun (E-W) cho khả năng tàng hình HOẶC +120 sát thương Powershot (W-R)
 • Talent level 25 sửa lại thành: +30% giảm Cooldown hoặc +150 tầm đánh

Winter Wyvern

 • Tốc đánh của Winter’s Curse (R-W) tăng từ 75 lên 85
 • Đổi lại Talent hồi sinh ở level 20: +1s thời lượng Cold Embrace (E-E)

Witch Doctor 

 • Khi lên gậy xanh, Death Ward (R-D) có True Strike (như MKB)
 • Đổi lại Talent hồi sinh ở level 15: +2 lần nảy cho Cask (Q-C)

Wraith King 

 • Talent ở level 20 đổi từ +20 Strength thành +10% hút máu của Vampiric Aura (W-V)
 • Talent ở level 25 đổi từ +20% hút máu của Vampiric Aura thành: Khi kích hoạt Reincarnation (R-R), Wraith King thay vì Slow sẽ bắn ra những pha Fire Blast (Q-T) lên tất cả đối thủ trong phạm vi với tốc bay bằng 1 nửa như bình thường.

Zeus

 • Đổi Talent hồi sinh ở level 20: +0.5s ministun của Lightning Bolt (W-G)