Tin rất mừng danh cho các anh em thích đánh Furion theo đường gọi đệ.

Thay đổi về Items

 • Hurricane Pike recipe tăng từ 250 lên 500
 • Silver Edge recipe tăng từ 300 lên 500
 • Ghost Scepter cooldown giảm từ 25 xuống 20
 • Tỷ lệ xảy ra hiệu ứng của Sange and Yasha tăng từ 35% lên 40%
 • Heaven’s Halberd cooldown giảm từ 22 xuống 18
 • Slippers of Agility không còn nằm trong danh mục mua sắm ở Side Shop

Thay đổi về Heroes

Centaur

 • Khả năng giảm sát thương của Stampede (R-T) khi lên gậy xanh giảm từ 50% xuống 40%

Monkey King

 • Khả năng slow của Primal Spring (E-G) đổi từ 40/50/60/70% thành 30/45/60/75%
 • Tiếng động của Spring có thể được nghe thấy bởi đối thủ

Magnus

 • BAT khởi điểm tăng từ 1.7 lên 1.8
 • Cooldown của Reverse Polarity (R-V) tăng từ 120/110/100 thành 120 (mọi level)

Abaddon

 • Strength tăng mỗi level giảm từ 2.7 xuống 2.5
 • Tốc độ của Mist Coil (Q-C) giảm từ 2000 xuống 1600

Lifestealer

 • Giảm 2 sát thương khởi điểm

Keeper of the Light

 • Sát thương khởi điểm giảm từ 43-57 xuống 43-50

Brewmaster

 • Cooldown của Drunken Brawler (E-B) giảm từ 16/14/12/10 xuống 13/12/11/10

Nature's Prophet

 • Talent ở level 10 tăng từ +225 máu thành +250
 • Talent ở level 15 đổi từ +35 tốc chạy thành gọi thêm 4 Treants :4Head:

Razor

 • Talent ở level 20 tăng từ +30 tốc đánh thành +40
 • Talent ở level 20 tăng từ +275 máu thành +325

Death Prophet

 • Talent ở level 10 tăng từ +10% kháng phép thành +12%
 • Sát thương của ma từ Exorcism (R-X) tăng từ 55 thành 58

Queen of Pain

 • Thời gian cast của Shadow Strike (Q-D) giảm từ 0.452 thành 0.4

Phoenix

 • Talent ở level 15 tăng từ +120 Gold/phút thành +150
 • Talent ở level 15 tăng từ +50 DPS của Fire Spirts (Q-F) thành +65

Kunkka

 • Talent ở level 10 tăng từ +25 sát thương tay lên +30
 • Talent ở level 15 tăng từ +20 tốc chạy thành +30

Lycan

 • Tăng 3 Strength khởi điểm

Arc Warden

 • Lượng Strength tăng mỗi level tăng từ 2.3 thành 2.7

Lone Druid

 • Talent ở level 15 tăng từ +30 sát thương tay của gấu con (Q-B) thành +50

Ancient Apparition

 • Mana của Cold Feet (Q-F) giảm từ 150 xuống 125

Broodmother

 • Hút máu của Insatiable Hunger (R-T) tăng từ 60/90/120% lên 60/100/140%
 • Sát thương của Insatiable Hunger tăng từ 60/90/120 lên 60/100/140

Bristleback

 • AOE của Quill Spray (W-R) tăng từ 625 thành 650

Puck

 • Tăng 3 sát thương khởi điểm

Lich

 • Cooldown của Chain Frost (R-C) giảm từ 120/90/60 thành 100/80/60

Economy Update

 • Thêm một style mới cho Staff của set Witch Doctor trong Treasure DAC 2017
 • Cập nhật cho set Brewmaster trong Treasure DAC 2017

Winter 2017 Battle Pass

Player Cards

Cập nhật hình ảnh cho các player sau

 • Jabz
 • No[o]ne
 • Solo
 • Kuku
 • Xy-
 • Demon
 • NutZ
 • 9pasha
 • Tất cả thành viên SG esports
 • Xxs, Op, Boboka của iG
 • Freeze

UI Updates

 • Thêm thông báo phiên bản 7.04 vào phần thông báo trong client
 • Cập nhật phiên bản 7.04 cho client

Patch size

 • Phần 1: 123.5 MB
 • Phần 2: 199.9 MB