Đúng như dự kiến, một tuần sau khi ra mắt 7.00, IF ngay lập tức tung ra bản vá tiếp theo để thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

Gameplay

 • Lượng xp yêu cầu từ level 6 lên 12 tăng 140 (615/630/645/660/675/775 lên 640/660/680/700/720/740)
 • Lượng xp yêu cầu từ level 12 lên 20 tăng 140 (1175/1200/1225/1250/1275/1375/1400/1425 lên 1200/1225/1250/1275/1300/1325/1400/1490)
 • Lượng xp yêu cầu từ level 24 lên 25 giảm 280 (tổng lượng xp cả 25 level không thay đổi)

Captain Mode

 • Thêm Necrophos vào CM

Changelog hero

Wukong

 • Sửa lỗi Jingu Mastery không tính đến armor khi tính toán lượng hút máu
 • Jingu Mastery thời gian chờ của hit kích hoạt giảm từ 15s xuống 10s
 • Boundless Strike crit giảm từ 200% xuống 140/160/180/200%

Lycan

 • Howl cooldown tăng từ 50/45/40/35 lên 55/50/45/40
 • Howl mana cost tăng từ 15/20/25/30 lên 30
 • Lycan level 10 talent giảm từ +20 damage xuống +15 damage
 • Lycan agility mỗi level giảm từ 1.9 xuống 1.5

Visage

 • Familiar HP giảm từ 500/750/1000 xuống 300/500/700
 • Base damage giảm 3

Windranger

 • Level 15 talent tăng từ +13 int lên +16 int
 • Level 15 talent tăng từ +150 hp lên +200 hp
 • Windrun cooldown từ 14 xuống 13

Slark

 • Strength giảm từ 21+1.8 xuống 20+1.6

Omniknight

 • Purification mana cost thay đổi từ 70/90/110/130 thành 85/100/115/130
 • Guardian Angel cooldown tăng từ 150 lên 160

Invoker

 • Level 15 talent tăng từ +20% xp lên +25%xp
 • Quas HP regen thay đổi từ 1.5/3/4.5/6… thành 1/3/5/7/…
 • Invoker strength mỗi level tăng từ 1.7 lên 1.9

Centaur

 • Agility mỗi level giảm từ 2.0 xuống 1.6

Underlord

 • Pit of Malice giãn cách giữa các lần dính hiệu ứng tăng từ 3.5s lên 3.6s
 • Pit of Malice cooldown tăng từ 30/26/22/18 xuống 32/28/24/20

Treant

 • Nature’s Guise bash thay đổi từ 1/1.4/1.8/2.2 thành 0.7/1.2/1.7/2.2
 • Level 25 talent thay đổi từ +20% bash 2s thành -50s thời gian chết
 • Tốc độ chạy giảm từ 300 xuống 295

Phantom Assassin

 • Stifling Dagger damage cơ bản giảm từ 70 xuống 65

Luna

 • Armor cơ bản giảm 1

Chaos Knight

 • Reality Rift armor trừ thay đổi từ -3/4/5/6 thành -1/3/5/7
 • Sửa lỗi hút máu không tính qua armor
 • Chaos Strike hút máu tăng từ 50% lên 65%

Nature’s Prophet

 • Level 15 talent tăng từ +10 int lên +15 int
 • Level 15 talent tăng từ +15 ms lên +20
 • Level 25 talent tăng từ -30s chết lên -40s
 • Level 25 talent thay đổi  +6 treant thành x2 damage/hp treant

Meepo

 • Clones cũng có thể ăn rune

Witch Doctor

 • Level 25 talent tăng từ +150 Death Ward attack range lên +175

Sven

 • Level 15 talent tăng từ +6 all stat lên +8
 • Level 15 talent tăng từ +30ms lên +35

Tusk

 • Turn rate tăng từ 0.5 lên 0.7

Zeus

 • Level 20 talent tăng từ -35s chết lên -40s
 • Level 20 talent tăng từ +30ms lên +35ms

Enchantress

 • Base intel tăng lên 3
 • Level 10 talent tăng từ +15ms lên +20
 • Level 20 talent tăng từ -25s chết lên -30s

Weaver

 • Geminate Attack cooldown tăng từ 6/5/4/3 lên 7/6/5/3

Puck

 • Dream Coil cooldown giảm từ 75 xuống 70/65/60

Lina

 • Level 15 talent tăng từ +100 cast range lên +125
 • Level 15 talent tăng từ -25s chết lên -30
 • Level 20 talent tăng từ +5% damage phép lên +6%

Death Prophet

 • Level 10 talent tăng từ +6 strength lên +7

Doom

 • Level 20 talent tăng từ +50 damage lên +65
 • Level 20 talent tăng từ +20 hp regen lên +25

Riki

 • Smokescreen slow từ 13/17/21/25% thành 10/15/20/25%

Ogre Magi

 • Ms giảm từ 295 xuống 290