Có vẻ do quá quan tâm vào Hero và HUD mà IceFrog dành khá ít sự quan tâm đến hệ thống items, hoặc có lẽ nó đang ổn định và không có quá nhiều điều cần thay đổi.

Abyssal blade

 • Cơ hội block sát thương giảm từ 100% thành 50%
 • Giảm sát thương từ đòn đánh thường 40/20 (meele/ranged) lên 70/35

Aether Lens

 • Cự ly dùng kỹ năng được cộng thêm tăng từ 200 lên 220
 • Recipe tăng giá từ 550 lên 600

Assault Cuirass

 • Tốc độ đánh bản thân giảm từ 35 xuống 30
 • Tốc độ đánh aura tăng từ 20 lên 25

Bloodstone

 • Không còn làm giảm thời gian hồi sinh ít hơn 1s

Bottle

 • Hồi phục chỉ bị ngắt khi dính sát thương từ hero địch hoặc Roshan tấn công (cùng với Clarity Potion, Healing Salve, và Urn)
 • Bottle chỉ sử dụng được 2 lượt khi làm đầy bằng Bounty Rune (sẽ tự động dùng Bounty Rune nếu bình đầy)

Bracer

 • Recipe giảm từ 210 xuống 190

Cheese

 • Mana hồi phục tăng từ 1000 lên 1500

Clarity Potion

 • Hồi phục chỉ bị ngắt khi dính sát thương từ hero địch hoặc Roshan tấn công

Crimson Guard

 • Cơ hội block sát thương giảm từ 100% xuống 50%
 • Giảm sát thương từ đòn đánh thường 32/16 (meele/ranged) lên 70/35
 • Block sát thương tăng từ 55 lên 60
 • Guard giờ có thể sử dụng lên công trình

Daedalus

 • Sát thương tăng thêm giảm từ 81 xuống 76
 • Crit tăng từ 2.2x lên 2.3x

Diffusal Blade

 • Diffu bây giờ chỉ có thể sử dụng lên đối phương (không thể dùng lên bản thân)
 • Mana chém mất trên illusion giảm từ 20/10 xuống 16/8
 • Mana chém mất trên hero tăng từ 40 lên 50
 • Sát thương Diffu theo mỗi mana giảm từ 100% xuống 80%

Dragon Lance

 • Strength giảm từ 13 xuống 12

Drum of Endurance (làm lại)

 • Swiftness Aura giờ là +20 aura tốc độ di chuyển
 • Intel công thêm giảm từ 9 xuống 6
 • Công thức hiện tại yêu cầu Sage’s Mask thay vì Ring of Regeneration
 • Cung cấp +50% Mana Regeneration thay vì 3 Health Regeneration

Dust of Appearance

 • Không còn cần 5 mana để sử dụng

Enchanted Mango

 • Bán đi sẽ cho 110 gold

Eye of Skadi

 • Không còn là Unique Attack Modifier

Gem of True Sight

 • True Sight không còn cấp cho illusion

Glimmer Cape

 • Cooldown giảm từ 16s xuống 14s

Heart of Tarrasque

 • Lượng hồi phục tăng từ 4.75% lên 7%

Healing Salve

 • Hồi phục chỉ bị ngắt khi dính sát thương từ hero địch hoặc Roshan tấn công

Heaven’s Halberd

 • Thời gian làm chậm tăng từ 4s lên 5s
 • Cơ hội xuất hiện Maim tăng từ 20 lên 24%

Helm of the Dominator (làm lại)

 • Dominate không cần 75 mana
 • Mục tiêu bị thu phục bây giờ có 425 tốc độ di chuyển thay vì 350
 • Sẽ chỉ có thể thu phục 1 creep 1 lần (hạn chế số lượng item giống nhau)
 • Làm lại công thức và chỉ số:

Công thức

 • Headdress (575)
 • Gloves of Haste (500)
 • Recipe (725)
 • Tổng: vẫn như cũ 1800

Chỉ số

 • +6 All Stats
 • +10 Attack Speed
 • +10 Attack Speed Aura
 • +8 HP Regen Aura
 • Kỹ năng kích hoạt Dominate

Infused Raindrop

 • Cooldown tăng từ 6s lên 7s

Iron Talon

 • Không còn làm tăng tỷ lệ (40%/15%) sát thương cơ bản
 • Bây giờ cung cấp +24/7 sát thương cộng thêm đối với mục tiêu không phải hero (thay đổi này ảnh hưởng đến Quelling Blade, nhưng không ảnh hưởng Battle Furry)
 • Sát thương cộng thêm tác dụng với cả Roshan
 • Cooldown tăng từ 14 lên 20

Maelstrom

 • Maelstrom giờ có cooldown giật sét 0.2s
 • Không còn là Unique Attack Modifier

Morbid Mask

 • Giá tăng từ 900 lên 1200
 • Giờ cung cấp thêm 15 sát thương

Mask of Madness (làm lại)

 • Làm lại công thức và chỉ số:

Công thức

 • Morbid Mask (1200)
 • Recipe (700)
 • Tổng: 1900 (trước 1800)

Chỉ số

 • +15% hút máu
 • +15 Damage
 • Kỹ năng kích hoạt Berserk
 • Cho 100 Attack Speed và 17% Movement Speed trong 8s. Cooldown: 20s
 • Khi kích hoạt, bạn bị silence và -5 giáp

Medallion of Courage

 • Không còn tác động một nửa lên Roshan

Mjollnir

 • Giờ có cooldown giật sét 0.2s
 • Không còn Unique Attack Modifier

Monkey King Bar

 • Không còn +15 Attack Speed

Moon Shard

 • Tầm nhìn đêm tăng từ 250 lên 300

Necronomicon

 • Đệ Warrior đổi dạng tấn công từ Basic sang Piercing
 • Damage đệ Warrior tăng từ 45/60/75 lên 75/100/125
 • Mana đệ Warrior chém mất giảm xuống từ 25/50/75 còn 20/30/40
 • Archer và Warrior đổi dạng giáp từ hero sang Basic
 • Đốt mana của Archer cooldown từ 20 xuống 7

Oblivion Staff

 • Sát thương giảm từ 15 xuống 10
 • Intel tăng từ 6 lên 10

Octarine Core

 • Không còn +50% Mana Regeneration

Poor Man’s Shield

 • Giảm tỷ lệ chặn sát thương từ đơn vị không phải hero từ 53% xuống 50%

Quelling Blade

 • Không còn tăng phần trăm (40%/15%) sát thương cơ bản
 • Bây giờ cung cấp +24/7 sát thương đối với mục tiêu không phải hero
 • Sát thương cộng thêm giờ có tác dụng với Roshan

Radiance

 • Sát thương đốt tăng từ 50 lên 60
 • Sát thương trên illusion giảm từ 50 xuống 40

Rod of Atos (làm lại)

 • Hoạt động như Root và làm lộ tàng hình nếu có trong 2s
 • Cooldown tăng từ 10 lên 16
 • Phạm vi sử dung giảm 1200 xuống 1000
 • Sự dụng phóng ra 1 viên đạn 1500-speeds thay vì tác dụng lên mục tiêu luôn

Sange

 • Thời gian làm chậm tăng từ 4s lên 5s
 • Tỷ lệ xuất hiện Maim tăng từ 20 lên 24%

Satanic (làm lại)

 • Làm lại công thức và chỉ số

Công thức

 • Reaver (3000)
 • Morbid Mask (1200)
 • Mithril Hammer (1600)
 • Tổng: 5800 (trước 5900)

Chỉ số

 • +50 Damage
 • +25% hút máu
 • +25 Strength
 • Kích hoạt kỹ năng Unholy Rage

Shadow Amulet

 • Thời gian làm mờ giảm từ 1.5 xuống 1.25
 • Cooldown sử dụng vào đồng minh giảm từ 10 xuống 7

Solar Crest

 • Không còn tác dụng nửa giá trị vào Roshan

Soul Booster

 • Không còn cung cấp +50% Mana Regeneration

Soul Ring

 • Giá công thức tăng từ 125 lên 150

Talisman of Evasion

 • Né tránh giảm từ 25% xuống 20%
 • Giá giảm từ 1700 xuống 1450

Tome of Knowledge

 • Lượng xp nhận vào thay đổi 425 thành 500/600/700/800/... tùy vào số lượng đã sử dung của team bạn

Urn of Shadows

 • Hồi phục chỉ bị ngắt khi dính sát thương từ hero địch hoặc Roshan tấn công

Vanguard

 • Tỉ lệ chăn sát thương vật lý giảm 100% xuống 50%
 • Khả năng chặn tăng từ 32/16( melee/ ranged) lên 70/35

Vladmir’s Offering

 • Không còn có 300 gold công thức( vẫn giữ nguyên giá cũ do Morbid Mask tăng giá)

Wind Lace

 • Giá tăng từ 235 lên 250