Chỉ cập nhật vài thứ thôi nhưng cũng đủ để đập vào mặt các thanh niên thích random và thách thức report.

Cập nhật chính

  • Không thể random khi chỉ còn 10s cuối trong game unrank hoặc lượt pick cuối cùng mỗi team trong rank.
  • Repick trong unrank giờ đây giống với rank, bạn phải random thay vì được pick trực tiếp hero mới.
  • Không thể random lại trúng hero vừa random trước đó.
  • Tăng độ nhạy cảm của hệ thống report (dính report dễ bị ăn low hơn)

Dịch vụ cày low chắc sắp làm ăn phát đạt.

Economy Updates

  • Một vấn đề nhỏ với tệp tin đính kèm của items Coat of Fantoccini's Dilemma (Rubick) đã được sửa.

Related Links

Kích cỡ bản cập nhật: 22.8 MB (tính cả Tools)