Sau khi nghe một đống than vãn thì Valve cũng phải xử lý ngay sự khó chịu mà thanh hiển thị trang thái mang lại.

Chỉnh sửa chính

 • Sửa lỗi Shadow Demon có thể Demonic Purge đơn vị đã chết.
 • Sửa lỗi Undying có thể Soul Rip Tombstones đã mất.
 • Thêm tùy chọn để có thể ẩn đi thanh trạng thái.
 • Thanh trạng thái nhỏ hơn 10%.
 • Sửa lỗi thanh trạng thái đè lên thanh HP khi xem game trong một vài trường hợp.
 • Thêm tùy chọn ẩn số damage.
 • Damage nhận vào không được hiển thị trong một số trường hợp để tránh việc để lộ đối thủ. Ví dụ như aura của Necrophos dù không nhìn thấy, hoặc Iron Shell của Dark Seer.
 • Hiển thị thanh HP riêng cho hero của bạn.

status bar 2

UI Updates

Settings

 • Hai tùy chọn mới được thêm vào để ẩn thanh trạng thái và số damage.

String Updates

Tooltips Updates

 • Sửa lỗi Flamebreak vẫn được chú thích gây stun hero trong một thời gian ngắn.

Console Updates

Thêm

 • dota_hud_disable_damage_numbers <true/false>
 • dota_hud_healthbar_disable_status_display <true/false>

Kích cỡ bản update: 49.7 MB (đã có Tools)