Chiếc khiến Aegis trong game đã cập nhật tên của 5 thành viên tân vương TI6 Wings Gaming.

Thay đổi chung

 • Làm lại cây ở phần hitbox.
 • Stifling Dagger của Phantom Assassin không còn được tính 1 phát đánh vào Phantom Strike.
 • Thêm đội hình Wings vào Aegis cạnh shop đồ.

Update khác

 • Khung hình Post Game bây giờ hiện cả ở sau trận đấu Bot.
 • Thêm một cột Permanent Buffs. Hiển thị theo dõi những đồ và skill được buff như Flesh Heap của Pudge, Duel Damage của Legion Commander, Intelligence Stolen của Silencer, Consumed Moon Shard và Consumed Aghanim’s Scepter.

 • Chỉnh sửa thay đổi hero với thanh trượt so sánh đường giữa không hiển thị giá trị đúng. 
 • Thay đổi thanh trượt so sánh KDA và level của hero.
 • Chỉnh lại đồ thị level của Arc Warden.
 • Chỉnh lại hiển thị đồ thị level cho thời gian trước tiếng tù.
 • Cải thiện mô hình loading hero.
 • Chỉnh lại lỗi nút "Leave Match" không hiển thị.
 • Mở chế độ so sánh hero theo mặc định trong chế độ 1v1.
 • Cải thiện hiển thị biểu tượng của team.

>>Những diễn biến cuối của kỳ chuyển nhượng Fall Shuffle