Ice Frog đã chính thức khởi động việc đưa đứa con cuối cùng của Dota 1 về Dota 2.

Update chính

TI 6 Battle Pass

The International Compendium

 • Mở Predictions cho vòng loại mở rộng. Hạn vote là hết ngày 24/04.

Player Cards

 • Hệ thống Player Cards hoạt động trở lại. Bạn có thể xem thông tin về chúng tại tab The International Compedium.
 • Thông tin về Player Cards.
 • Được bán trên Dota 2 Store.
 • Có thể hóa vàng trong hệ thống Player Cards Dust.
 • Có thể dùng Player Cards Dust để tạo Player Cards mới.
 • Có 3 loại: Common, Silver và Gold.
 • Hóa vàng 1 common được 1 dust, Silver được 3 và Gold được 5.
 • Tốn 10 dust để làm một Player Cards mới

Những thứ cơ bản có trên Player Cards

 • Thông tin Player.
 • Thống kê các chỉ số - có thể là biểu đồ hiển thị.
 • Lịch sử trận.
 • Player Card có thể được sử dụng trong Fantasy League

Khác

 • Fantasy Challenge trở lại trong The International
 • Set Legacy of the Fallen Legion nhận được từ quest của Legion Commander sẽ có một số tùy chỉnh hiệu ứng.
 • Sửa một vài lỗi nhỏ với các quest.

Thử nghiệm

 • Một trang riêng đã được thêm vào cho các giải đấu hàng tuần.

Cập nhật danh sách đồ có thể Recycle

 • TI 6 Immortal Treasure II được thêm vào danh mục các item có thể recycle

Cập nhật giao diện

Chế độ người xem

 • Thanh Mana được thêm vào trong trong suốt quá trình theo dõi trận đấu

Bảng điều khiển

 • Hỗ trợ việc chat trong lobby được thêm vào Battle Cup
 • Lịch sử đấu sẽ ghi “Not Scored” cho những trận đấu không được tính

Settings

 • Thêm tùy chỉnh kích thước con trỏ chuột

Khác

 • Có thể check thông báo khi đang xem replay. Nó có thể được thêm vào mục Save to Later trong danh mục Replays
 • Một thông báo nhỏ được thêm vào để hiển thị khi bạn có replay chưa xem

Thử nghiệm – Spectator Lobbies (Lobby cho người xem)

Valve đang làm việc với một hệ thống mới được gọi là Spectator Lobbies. Họ đang tìm cách xử lý các vấn đề về âm thanh. Lobby này cho phép bạn xem game cùng với những người khác.

Bạn có thể tạo hoặc tham gia vào lobby khác

 • Có 2 loại lobby: public hoặc có mật khẩu
 • Sẽ có một Lobby Browser khi bạn tìm lobby
 • Lobby Browser bao gồm: thông tin trận, số người trong lobby, bạn bè trong lobby, ngôn ngữ của các caster, …

Cập nhật Hero

 • Abyssal Underlord được đổi tên thành Underlord (Pit Lord is coming)

Sửa lỗi items

 • Sửa lỗi Faerie Fire từ loại “thành phần” thành loại “tiêu hao”

Cập nhật Bot

 • Axe, Drow, Earthshaker, Juggernaut, Sven, Vengeful Spirit, Zeus, Lich, Lion, Tidehunter, Witch Doctor, Sniper, Warlock, Wraith King, Death Prophet, Viper and Dragon Knight được hỗ trợ trong Easy mode.
 • Cải thiện khả năng lên đồ của bot
 • Tằng cưởng khả năng phản ứng và hành động

Cập nhật hình ảnh

 • Thêm hình ảnh Underlord
 • Thay đổi các thành phần dùng trong hình ảnh của Underlord
 • Sửa một số lỗi về hình ảnh

Các cập nhật khác

Chú giải

 • Sửa lỗi không hiển thị mô tả của Gush khi Tide lên Scepter
 • Sửa lỗi Call Down của Gyrocopter hiển thị không đúng cooldown

Âm thanh

 • Thêm lệnh phản ứng cho Arc Warden
 • Thêm lệnh phản ứng cho Underlord

Các điểm nhỏ

 • Thêm lược đồ cho các điểm nhỏ xung quanh mắt của Underlord (hiểu nôm na thuộc về thiết kế hero)

Workshop Tool

 • Thêm các biểu mẫu hình động cho Forge Spirit của Invoker

Máy chủ

 • Thêm IP mới cho Peru

Cập nhật Misc

 • Thêm Magnetize của Earth Spirit vào các tập tin dự đoán việc hiển thị kỹ năng từng được dùng ở TI 5

Thực tế ảo

 • Thêm một tấn cập nhật phụ trợ liên quan đến VR, Vive và Dota 2.

Dung lượng bản cập nhật: 306,3 MB (có Tools).