Một số thay đổi được diễn ra ngay sau khi Manila Major vừa kết thúc.

Về Hero

Abaddon

 • Mist Coil giảm thời gian cast từ 0.452 xuống 0.35

Anti-Mage

 • Tăng thời gian ministun của Mana Void từ 0.15 lên 0.3

Arc Warden

 • Flux giảm cooldown từ 20 xuống 18
 • Thời gian tác dụng của Tempest Double tăng từ 12/13/14 thành 12/14/16
 • Tempest Double giảm cooldown từ 50/40/30 xuống 40/35/30

Bane

 • Brain Sap giảm cooldown từ 14 xuống 13/13/12/11

Beastmaster

 • Primal Roar giảm lượng damage từ 200/250/300 xuống 150/225/300

Bloodseeker

 • Lượng damage Rupture gây ra thay đổi từ 20/40/60% thành 26/42/60%
 • Blood Rite giảm cooldown từ 30/25/20/15 xuống 25/21/17/13

Bounty Hunter

 • Lượng tiền từ Track giảm nhẹ từ 170/260/350 thành 150/250/350

Brewmaster

 • Brewmaster's Earth thay đổi tầm đánh từ 128 lên 150
 • Brewmaster's Fire attack tăng tầm đánh từ 128 lên 150
 • Brewmaster's Fire có lượng giáp thay đổi từ 0 thành 0/3/6
 • Primal Split tăng thời gian hoạt động từ 15/17/19 lên 16/18/20

Centaur

 • Giảm cooldown Double Edge từ 6 xuống 5
 • Centaur Strength tăng từ  3.8 lên 4.0

Chaos Knight

 • Giảm cooldown Phantasm từ 140 xuống 130

Clinkz

 • Tăng tầm đánh từ 630 lên 640

Clockwerk

 • Rocket Flare tăng vòng tác dụng từ 575 lên 600
 • Power Cogs giảm độ trễ khi sử dụng từ 0.3 xuống 0.2
 • Power Cogs tăng vòng tác dụng từ 200 lên 215

Crystal Maiden

 • Tăng vòng tác dụng của Crystal Nova từ 400 lên 425
 • Frost Bite tăng tầm cast từ 500 lên 525

Death Prophet

 • Spirit Siphon giảm khả năng hút máu theo giây từ 25 xuống 16

Disruptor

 • Static Storm bây giờ không còn khả năng tác dụng thêm 0.5s khi nó biến mất

Doom

 • Tăng thời gian cooldown của Doom từ 140 lên 145

Drow Ranger

 • Frost Arrows tăng từ 15/30/45/60% thành 16/32/48/64%

Earthshaker

 • Tăng vòng tác dụng của Echo Slam từ 575 lên 600

Enigma

 • Damage của Black Hole chuyền từ damage Magical sang Pure và pierces Spell Immunity (xuyên kháng phép)
 • Damage Blackhole giảm sụt từ 55/110/165 xuống 50/100/150.

Earth Spirit

 • Magnetize thay đổi cooldown từ 80 thành 100/90/80

Gyrocopter

 • Gyrocopter's Scepter Side Gunner attack interval improved from 1.4 to 1.2

Invoker

 • Forge Spirit giảm lượng damage từ 29/38/47/56/65/74/83 xuống 22/32/42/52/62/72/82

Jakiro

 • Thời gian tác dụng Ice Path tăng lên từ 1/1.4/1.8/2.2 thành 1/1.5/2/2.5

Keeper of the Light

 • Giảm cooldown của Chakra Magic từ 19/18/17/16 xuống 17/16/15/14
 • Tăng lượng intelligence cơ bản từ 20 lên 25

Kunkka

 • Thời gian slow của Torrent tăng lên từ 1/2/3/4 thành 1.75/2.5/3.25/4
 • Tăng luôn damage đồn đánh Tidebringer từ 25/40/55/70 lên 25/45/65/85

Legion

 • Overwhelming Odds giờ đây gây ra lượng damage lên hero thay đổi từ 20/35/50/65 thành 20/40/60/80
 • Giảm cooldown của Moment of Courage từ 2.6/2/1.4/0.8 xuống 2.3/1.8/1.3/0.8

Lich

 • Lên được Scepter bây giờ tăng tác dụng slow của Chain Frost từ 30 thành 50%
 • Ice Armor tăng tác dụng giảm tốc độ đánh từ 20 lên 30

Lifestealer

 • Tăng BAT cơ bản từ 1.7 lên 1.85 

Lina

 • Dragon Slave giảm cooldown từ 8.5 xuống 8

Luna

 • Tăng tác dụng stun của Lucent Beam từ 0.6 lên 0.8
 • Tăng tốc độ chạy từ 330 lên 335

Magnus

 • Empower tăng khoảng cách tác dụng từ 220 lên 225
 • Strength cộng thêm theo level tăng từ từ 2.75 lên 2.9

Medusa

 • Intelligence cộng thêm theo level tăng từ 1.8 lên 2.1

Meepo

 • Damage tính theo giây của Geostrike tăng từ 8/16/24/32 lên 10/20/30/40

Morphling

 • Hybrid giảm cooldown từ 70 xuống 60
 • Agiility cộng theo level tăng lên từ 3.4 lên 3.7

Naga Siren

 • Strength cộng theo level tăng lên từ 2.3 lên 2.5

Necrophos

 • Heartstopper Aura giảm khoảng cách tác dụng từ 1200 xuống 900
 • Heartstopper HP thay đổi tác dụng từ 0.6/0.9/1.2/1.5 lên 0.6/1/1.4/1.8% 

Nyx Assassin

 • Tăng tốc độ chạy cơ bản từ 300 lên 305

Orge Magi

 • Giảm lượng mana khi sử dụng Ignite từ 95/105/115/125 xuống 90
 • Multicast interval increased from 0.4 to 0.5

Omniknight

 • Strength khởi điểm và cộng theo level tăng từ 20 + 2.65 lên 22 + 2.8

Outworld Devourer

 • Tăng lượng mana bonus từ Essence Aura 75/150/225/300 thành 125/200/275/350
 • Thời gian ăn cắp intelligence của Arcane Orb tăng từ 50 lên 60

Oracle

 • Purifying Flames tăng khoảng cách cast từ 750 lên 800

Phantom Assassin

 • Phantom Strike giờ đây nhảy được lên cả mục tiêu đang bật kháng phép (BKB)

Phoenix

 • Giảm lượng damage của Sunray từ 15/20/25/30 xuống 10/15/20/25

Pudge

 • Tăng tác dụng slow của Rot từ 27% lên 30%
 • Giảm cooldown của Dismember từ 30 thành 30/25/20

Pugna

 • Lượng intelligence cộng theo level tăng từ 4 lên 4.5
 • Nether Blast giảm cooldown từ 5.5 xuống 5

Razor

 • Eye of the Storm damage thay đổi từ 37/50/63 to 40/55/70

Riki

 • Smoke Screen tăng mana sử dụng từ 75/80/85/90 to 90

Sand king

 • Cooldown của Epicenter giảm từ 140/120/100 xuống 120/110/100
 • Strength cơ bản tăng từ 21 lên 22

Shadow Demon

 • Thời gian tác dụng Disruption illusion tăng từ 6/8/10/12 lên 8/10/12/14

Shadow Fiend

 • Tốc độ chạy tăng từ 305 lên 310
 • Necromastery Max Souls tăng từ 15/22/29/36 lên 18/24/30/36

Shadow Shaman

 • Mass Serpent Wards tăng lượng sát thương lan từ 75% lên 100%
 • Mỗi phát đánh của Mass Serpent Wards thay đổi lượng damage từ 40-45/55-60/70-75 lên 40-45/60-65/80-85

Silencer

 • Tăng lượng Agility cơ bản từ 16 lên 22

Skywrath Mage

 • Tăng vòng tác dụng của Concussive Shot từ 200 lên 250

Slark

 • Damage gây ra từ Pounce giảm từ 50/100/150/200 xuống 40/80/120/160

Sniper

 • Lượng damage gây ra từ Shrapnel thay đổi từ 15/30/45/60 lên 15/35/55/75

Spiritbreaker

 • Greater Bash tăng lượng damage từ  22/28/34/40% lên 22/30/38/46%

Storm Spirit

 • Tăng lượng damage của Overload từ 30/50/70/90 lên 40/60/80/100
 • Vòng tác dụng của Overload tăng lên từ 275 thành 300

Templar Assassin

 • Psi Blades Spill Width thay đổi từ 68 lên 75
 • Psionic Trap giờ đây làm chậm đối thủ từ 50% lên 60%

Terroblade

 • Giảm lượng mana sử dụngConjure Image từ 80 xuống 70
 • Tăng thời gian tồn tại Conjure Image từ 32 lên 34

Slardar

 • Giảm tốc độ chạy cơ bản từ 295 xuống 290

Tiny

 • Giảm cooldown Toss từ 9 xuống 8

Treant

 • Cộng thêm 6 damage cơ bản

Troll Warlord

 • Berserker's Rage giờ đây khi thay đổi không còn cho thêm 100 máu nữa
 • Strength cơ bản tăng từ 17 lên 20
 • Berserker's Rage cho lượng giáp thêm từ 3 lên 6
 • Berserker's Rage thay đổi tốc độ đánh cơ bản từ 1.55 xuống 1.5
 • Ranged Whirling Axes tăng khoảng cách tác dụng từ 945 lên 1000

Undying

 • Intelligence  cộng theo level tăng từ 2.5 lên 2.8
 • Tăng khoảng cách thi triển cast Decay từ 625 lên 650
 • Tăng thời gian tác dụng Decay  từ 40 xuống 45

Ursa

 • Fury Swipes tăng thời gian tác dụng từ 15 lên 20s
 • Tốc độ hồi màu cơ bản tăng từ 0.25 lên 0.75

Venomancer

 • Intelligence cơ bản và cộng theo level tăng từ 15 + 1.75 lên 17 + 1.8
 • Damage gây ra từ Plague Wards tăng từ 10/19/29/38 lên 13/22/31/40

Viper

 • Giờ đây lên Scepter thì cooldown Viper Strike giảm từ 12 xuống 10
 • Strength cộng theo level tăng 1.9 lên 2.1

Visage

 • Tăng lượng giáp của Gravekeeper's Cloak từ 1/2/3/5 lên 1.5/3/4.5/6
 • Tăng lượng kháng phép từ Gravekeeper's Cloak lên thành 3/6/12/16% đến 5/10/15/20%

Winter Wyvern

 • Giảm cooldown Winter's Curse xuống từ 90 còn 80

Warlock

 • Tăng lượng máu con Golem từ 900/1200/1500 lên thành 900/1350/1800 
 • Fatal Bonds giờ đây không còn bị cản lại bởi Damage Block

Weaver

 • Damage cơ bản tăng lên 2

Windranger

 • Giảm cooldown Windrun từ 15 xuống 14

Wisp

 • Cộng thêm tốc độ di chuyển khi nối Tether từ 14/15/16/17 lên 13/14/15/16%

Wraith King

 • Tăng lượng damage theo thời gian của Wraithfire Blast từ 15/30/40/50 lên 20/35/50/65

Zeus

 • Giảm cooldown Arc Lightning từ 1.75 xuống 1.6

Trang bị

Armlet

 • Tiền mua Recipe tăng lên từ 500 thành 550

Bloodthorn

 • Tẳng lỷ lệ damage Critical Strike từ 1.35 lên 1.45

Butterfly

 • Lượng Agility cộng thêm tăng lên từ 30 lên 35

Crimson Guard

 • Giảm cooldown từ 50 xuống 46

Dragon Lance

 • Strength và Agility giảm từ 15 xuống 14
 • Tăng khoảng cách tác dụng từ 130 lên 140

Hurricane Pike

 • Tăng khoảng cách tác dụng từ 130 lên 140
 • Bây giờ khi kích hoạt item này cho 100 attack speed cho 4 lần đánh tiếp theo vào mục tiêu

Rod of Atos

 • Giảm cooldown từ 12 xuống 10

Smoke of Deceit

 • Bây giờ phải mất 1s thuốc mới ngấm và sử dụng