Changelog

 • Sửa animation của Earthshaker khi self cast Enchant Totem với gậy xanh
 • Thêm golden trees, cho một lượng lớn bonus khi bị chặt (20,000 points, đối với quest Battle Pass)
 • Vulkan: sửa lỗi tương thích với một số Nvidia GPU

 

Store

Dota TV Tickets

 • World Cyber Arena 2016 S2
 • LootMarket Invitational
 • AES Summer League S1
 • ProDotA Cup Series by Azubu.tv
 • Serie XLG Dota 2 - First Split | xem miễn phí
 • Esports Pakistan League | xem miễn phí
 • 3RI Gaming Online Tournament | xem miễn phí
 • GeSLeague Season XY | xem miễn phí
 • GBG DOTA2 Madness | xem miễn phí
 • Reach the Hyperst.one #2 | xem miễn phí
 • ClanWar SnooKeR Cup #1 | xem miễn phí
 • Berserker Scrimming | xem miễn phí
 • Steelshock Cup | Qualifications | xem miễn phí
 • Steelshock Cup | xem miễn phí

UI Updates

Dashboard

 • Các trận đấu hiển thị ở profile của bạn giờ sẽ hiện thông tin Abandoned hoặc Not Scored (nếu có)

Khác

 • Một loại lobby mới được tạo: Battle Cup, cái này là dành cho Weekend Tournies

Server Updates

 • Một match group dành cho "Perfect World Unicom Tianjin" đã được thêm vào

Dung lượng patch: 61.2 MB (với Tools), 54.5 MB (không Tools), 52.7 MB (Linux)

Playdota.vn