Cập nhật Dota 2

Cập nhật 7.06f: Talent Finger of Death +300 Damage

Cập nhật 7.06E: Lina, QoP, Night Stalker cùng bị nerf nhẹ

Cập nhật 7.06D: Bristleback bị nhổ ít gai

Cập nhật 09/05: Ra mắt Chiến dịch Silbreaker Act I - The Sands of Fate

Cập nhật 02/06: Ra mắt Kunkka Prestige Item Level 225, Ranked All Pick trở lại như cũ

Cập nhật ngày 31/05: Cắt giảm tạm thời 25 hero trong Ranked All Pick

Cập nhật 7.06c: Crystal Maiden bị IF nắn gân chân

Cập nhật 7.06b: Kỵ sĩ quạt chả bị sờ nhẹ

Cập nhật phiên bản 7.06: Monkey King đã bị trảm thủ, Techies được buff cực mạnh

Cập nhật hệ thống Matchmaking: Muốn đánh Rank phải đăng ký số điện thoại

Cập nhật 7.05: Treant Protector trở lại, sẵn sàng tham chiến tại Kiev Major

Cập nhật 7.04: Thêm đệ, thêm vui cho Nature's Prophet

Cập nhật 21/03: Giới thiệu Treasure cho DAC 2017

Cập nhật 7.03: Hầu Vương tham chiến

Juggernaut Arcana: The Bladeform Legacy

Cập nhật 03/03: Winter 2017 Treasure III - Dragon Knight Chiến Thần Viking

Cập nhật 7.02: Tổng chỉnh sửa Hệ thống Talent

Cập nhật 31/01: Công Chúa ngủ trong rừng tham chiến với Chị Hằng

Cập nhật 20/01: Chỉ số STAT trở lại

Cập nhật 7.01: Treant ít hơn nhưng khỏe gấp bội

Cập nhật 7.00: Giao diện mới

Cập nhật 7.00: Gameplay

Cập nhật 7.00: Changelog Items

Cập nhật 7.00: Changelog Hero