Treasure of the Burning Grove là một chest được phát hành bởi giải đấu ESL One New York 2015. Doanh thu của chest này sẽ được trích 10% ra để bổ sung vào tổng giá trị giải thưởng của giải đấu, hiện đã lên tới con số $276,902 USD - tăng 26,902 USD so với tiền thưởng gốc. Cùng ngó qua những set item trong chest này nhé.

Link store: http://www.dota2.com/store/itemdetails/11675

Icebound Floret - Crystal Maiden

esl frozen lotus loading screen large.835a2ade4a5bd523a3c721788e81c552871b79a6

Blossoming Harmony - Storm Spirit

esl blossoming harmony loading screen large.a8dd2131a1edacb1996159cb4a82257d05a689ad

Sharpstar Armor - Legion Commander

esl nether star loading screen large.1e7afcd3db91434b6ab8f38245578d9f0cfd8723

Dashing Swordsman - Juggernault

esl dashing bladelord loadingscreen large.346f90cf1b3c405b6eea5dd5101126da9df4bacc

Delightful Affliction - Queen of Pain

esl demonic affliction loadingscreen large.b96da0281cfa197a1cf2ff2b1e1af7c36d363e1f

Playdota.vn