Playdota Star League - Season 1

Playdota Star League - Season 1
Tổng giải thưởng

15.000.000 VND

Thời gian thi đấu

15/04/2016


Thời gian đăng ký
Giải đấu Playdota Star League - Season 1
Hệ thống giải Playdota Star League
Tình trạng giảiKết thúc
Thời gian thi đấu15/04/2016
Địa điểm thi đấuPlaydota Stadium, 79 Đặng Văn Ngữ, Hà Nội
Số team tham dự 8
Tổng giải thưởng 15.000.000 VND
Vòng bảng

Bảng đấu - PSL

Game Win Lose
1 Infinity 7 6 1
2 Next Generation 7 5 2
3 Gameware 7 5 2
4 Best Friends Forever 7 4 3
5 BlameTV.Ozone 7 4 3
6 Colosseum Gaming 7 2 5
7 Cybox 7 1 6
8 IM.911 7 1 6
Vòng loại trực tiếp