Hướng dẫn Dota 2

Hướng dẫn farm rừng hiệu quả với Darkseer

Tìm hiểu về các vị trí trong Dota 2: Supporter, người dẫn đường chiến thắng (P1)

3 bug tiêu biểu tác động đến Dota 2 chuyên nghiệp

Hướng dẫn Farm rừng hiệu quả với Nature’s Prophet

Tìm hiểu về các loại sát thương (Damage) trong Dota 2