Town Portal ScrollTown Portal Scroll

50 GOLD

What a hero truly needs.

Thời gian hồi: 80 giây
Mana: 75

Dịch chuyển đến công trình đồng minh sau một khoảng thời gian ngắn.