Silver EdgeSilver Edge

5550 GOLD

Once used to slay an unjust king, only to have the kingdom erupt into civil war in the aftermath.

Thời gian hồi: 24 giây
Mana: 75

  • + 32 Sát thương
  • + 30 Tốc độ tấn công
  • + 16 Strength

Lesser Maim - Nội tại

Cho đòn đánh thường 15% khả năng làm chậm tốc độ di chuyển và tấn công đi 20% trong 4 giây.

Shadow Walk - Kích hoạt

Tàng hình trong 14 giây, tăng 20% tốc độ di chuyển. Đòn đánh tiếp theo khi vẫn còn đang tàng hình gây thêm 225 sát thương và giảm sát thương mục tiêu gây ra đi 40%.