Scythe of VyseScythe of Vyse

5700 GOLD

The most guarded relic among the cult of Vyse, it is the most coveted weapon among magi.

Thời gian hồi: 22 giây
Mana: 100

  • + 10 Strength
  • + 10 Agility
  • + 35 Intelligence
  • + 150% Tốc độ hồi mana

Hex - Kích hoạt

Biến đối phương thành một con vật vô hại trong 3,5 giây.