Sange and YashaSange and Yasha

3900 GOLD

Sange and Yasha, when attuned by the moonlight and used together, become a very powerful combination.


  • + 16 Sát thương
  • + 16 Strength
  • + 16 Agility
  • + 16 tốc độ tấn công
  • + 16% tốc độ di chuyển

Greater Maim - Nội tại

Cho đòn đánh thường 16% khả năng làm chậm tốc độ di chuyển và tấn công đi 32% trong 5 giây.