Ring of AquilaRing of Aquila

985 GOLD

The ring of the fallen Warlord Aquila continues to support armies in battle.


  • + 9 Sát thương
  • + 3 Strength
  • + 9 Agility
  • + 3 Intelligence
  • + 1 Giáp

Aquila Aura - Hào quang

Tăng 2 giáp và hồi 0,65 Mana/giây cho đồng minh xung quanh.

Toggle - Kích hoạt

Khi kích hoạt sẽ cộng giáp cho cả lính đồng minh xung quanh.