PerseverancePerseverance

1700 GOLD

A gem that grants heart to the bearer.


  • + 10 Sát thương
  • + 5 Hồi máu/giây
  • + 125% Tốc độ hồi mana