Orb of VenomOrb of Venom

275 GOLD

Envenoms your veapon with the venom of a venomous viper.


Poison Attack - Nội tại

Đòn đánh thường gây 3 sát thương mỗi giây đồng thời làm chậm 12% tốc độ di chuyển đối với tướng đánh gần, 3% với tướng đánh xa trong 4 giây.