Octarine CoreOctarine Core

5900 GOLD

At the core of spellcraft are spectrums only the very gifted can sense.


  • + 25 Intelligence
  • + 450 Máu
  • + 400 Mana
  • + 4 Hồi máu/giây
  • + 100% Tốc độ hồi mana

Cooldown Reduction - Nội tại

Giảm tất cả thời gian hồi chiêu đi 25%.

Spell Lifesteal - Nội tại

Cho 25% khả năng hút máu từ kĩ năng đối với tướng, 5% với lính và quái.