Medallion of CourageMedallion of Courage

1175 GOLD

The bearer has no fear of combat.

Thời gian hồi: 7 giây

  • + 7 Giáp
  • + 50% Tốc độ hồi mana

Valor - Kích hoạt

Tạm thời không tăng giáp. Nếu sử dụng lên đồng minh sẽ tăng 7 giáp. Nếu sử dụng lên đối phương sẽ trừ 7 giáp. Không dùng được với các unit kháng phép, và dùng trên roshan sẽ bị giảm một nửa tác dụng.