MaelstromMaelstrom

2800 GOLD

A hammer forged for the gods themselves, Maelstrom allows its user to harness the power of lightning.


  • + 24 Sát thương
  • + 25 Tốc độ tấn công

Chain Lightning - Nội tại

Cho đòn đánh thường 25% khả năng giật sét lan qua 4 địch thủ gây 120 sát thương phép.

Đòn đánh với Maelstrom thuộc loại đòn đánh bổ trợ và không cộng dồn với các loại đòn đánh bổ trợ khác.