JavelinJavelin

1500 GOLD

A rather typical spear that can sometimes pierce through an enemy's armor when used to attack.


  • + 21 Sát thương

Pierce - Nội tại

Cho đòn đánh thường 20% khả năng gây thêm 40 sát thương.