Shadow BladeShadow Blade

2700 GOLD

The blade of a fallen king, it allows you to move unseen and strike from the shadows.

Thời gian hồi: 28 giây
Mana: 75

  • + 22 Sát thương
  • + 30 Tốc độ tấn công

Shadow Blade - Kích hoạt

Tàng hình trong 14 giây, tăng 20% tốc độ di chuyển. Đòn đánh tiếp theo khi vẫn còn đang tàng hình gây thêm 175 sát thương.