Heaven's HalberdHeaven's Halberd

3400 GOLD

This halberd moves with the speed of a smaller weapon, allowing the bearer to win duels that a heavy edge would not.

Thời gian hồi: 18 giây
Mana: 100

  • + 25% Né tránh
  • + 25 Sát thương
  • + 20 Strength

Lesser Maim - Nội tại

Cho đòn đánh thường 15% khả năng làm chậm tốc độ di chuyển và tấn công đi 20% trong 4 giây.

Disarm - Kích hoạt

Ngăn mục đánh thường trong 3 giây với tướng cận chiến, 4,5 giây với tướng đánh xa.