Force StaffForce Staff

2250 GOLD

Allows you to manipulate others, for good or evil.

Thời gian hồi: 20 giây
Mana: 25

  • + 10 Intelligence
  • + 4 Hồi máu/giây

Force - Kích hoạt

Đẩy bản thân mình, đồng đội hoặc mục tiêu đối phương lên phía trước 600 đơn vị.