Diffusal BladeDiffusal Blade

3150 GOLD

An enchanted blade that allows the user to cut straight into the enemy's soul.

Thời gian hồi: 4 giây

  • + 25/30 Agility
  • + 6/10 Intelligence

Feedback - Nội tại

Đòn đánh tay có khả năng đốt 20/36 mana của mục tiêu và gây sát thương bằng số mana bị đốt. Có thể được nâng cấp.

Đòn đánh với Diffusal Blade thuộc loại đòn đánh bổ trợ và không cộng dồn với các loại đòn đánh bổ trợ khác.

Purge - Kích hoạt

Tẩy các bổ trợ và làm chậm mục tiêu bị tác dụng trong 4 giây. Ngay lập tức tiêu diệt bóng hoặc triệu hồi lính của địch.