Eul's Scepter of DivinityEul's Scepter of Divinity

2750 GOLD

A mysterious scepter passed down through the ages, its disruptive winds can be used for good or evil.

Thời gian hồi: 23 giây
Mana: 175

  • + 10 Intelligence
  • + 150% Tốc độ hồi mana
  • + 40 Tốc độ di chuyển

Cyclone - Kích hoạt

Lốc đối phương hoặc bản thân lên không trung trong 2,5 giây.