Abyssal BladeAbyssal Blade

6400 GOLD

The lost blade of the Commander of the Abyss, this edge cuts into an enemy's soul.

Thời gian hồi: 35 giây
Mana: 75

  • + 85 Sát thương
  • + 10 Strength

Bash - Nội tại 

Cho các đòn đánh thường khả năng làm choáng trong 1,4 giây với tỉ lệ 25% đối với tướng cận chiến và 10% với tướng đánh xa. 

Overwhelm - Kích hoạt 

Làm choáng mục tiêu trong 2 giây. Xuyên qua cả chống phép.