Underlord


Support Nuker Disabler Durable Escape
Underlord
Gánh team
Hỗ trợ
Chịu đòn
Độ khó


25 +2.60

Strength

17 +2.60

Intelligence

12 +1.30

Agility

62 - 68

Sát thương

305

Tốc độ

3.68

Giáp

Tốc độ đánh

Đánh gần

/

Tầm nhìn

Underlord Atrophy Aura

Atrophy Aura


Underlord Cancel Dark Rift

Cancel Dark Rift


Underlord Dark Rift

Dark Rift


Underlord Firestorm

Firestorm


Underlord Pit of Malice

Pit of Malice


Các thông số
Level 1
Level 15
Level 25
Strength 25 61 87
Agility 12 30 43
Intelligence 17 53 79
Máu 625 1316 1810
Mana 221 694 1032
Sát thương 62 - 68 98 - 104 124 - 130
Giáp 3.68 6.228 8.048
Giảm sát thương -18% -27% -33%