Guide mới cập nhật

Hướng dẫn chi tiết Phantom Assassin

Hướng dẫn Winter Wyvern cơ bản

Hướng dẫn Windranger cơ bản

Hướng dẫn Viper cơ bản

Hướng dẫn Venomancer cơ bản

Hướng dẫn Vengeful Spirit cơ bản

Hướng dẫn Ursa cơ bản

Hướng dẫn Troll Warlord cơ bản

Hướng dẫn Templar Assassin cơ bản

Hướng dẫn Spectre cơ bản

Video Dota 2

S4 cầm Tiny và Ember

S4 cầm Tiny và Ember

Puck by Super

Puck by Super

w33 | Pub Ownage Ep. 1

w33 | Pub Ownage Ep. 1

SmAsH | Pub Ownage Ep. 2

SmAsH | Pub Ownage Ep. 2

EHOME vs. CDEC - Màn vacuum đẹp của Rotk

EHOME vs. CDEC - Màn vacuum đẹp của Rotk

Highlights the wings gaming vs Energy Pacemaker gaming Game 3- The International 2015

Highlights the wings gaming vs Energy Pacemaker gaming Game 3- The International 2015

Highlights North American Rejects v2 vs compLexity Gaming Game 2- The International 2015

Highlights North American Rejects v2 vs compLexity Gaming Game 2- The International 2015

Highlights Void Boys vs mousesports - The International 2015

Highlights Void Boys vs mousesports - The International 2015

Copyright © 2015 Playdota. Powered by Steam.