• Bản cập nhật Dota 2 ngày 31/10

    Bản cập nhật Dota 2 ngày 31/10

    Hôm nay Valve đã công bố bản cập nhật mới, hầu hết là thay đổi về hệ thống item drop, treasure và sửa lỗi. Chi tiết các bạn vui lòng xem ở dưới. Items: Item drop ra khi hết game giờ dựa vào thời g...