Guide mới cập nhật

Hướng dẫn cơ bản Gyrocopter

Hướng dẫn cơ bản Beastmaster

Hướng dẫn chi tiết Phantom Assassin

Hướng dẫn Winter Wyvern cơ bản

Hướng dẫn Windranger cơ bản

Hướng dẫn Viper cơ bản

Hướng dẫn Venomancer cơ bản

Hướng dẫn Vengeful Spirit cơ bản

Hướng dẫn Ursa cơ bản

Hướng dẫn Troll Warlord cơ bản

Video Dota 2

Pha combat kịch tính giữa Root vs. YouPorn

Pha combat kịch tính giữa Root vs. YouPorn

Loda LC củ hành Miracle TA

Loda LC củ hành Miracle TA

Pub Moments Ep. 55

Pub Moments Ep. 55

LGD.Maybe 7000 MMR Shadow Fiend

LGD.Maybe 7000 MMR Shadow Fiend

Chạy trời cũng đạp phải shit

Chạy trời cũng đạp phải shit

We did it!

We did it!

Copyright © 2015 Playdota. Powered by Steam.