Guide mới cập nhật

Hướng dẫn cơ bản Gyrocopter

Hướng dẫn cơ bản Beastmaster

Hướng dẫn chi tiết Phantom Assassin

Hướng dẫn Winter Wyvern cơ bản

Hướng dẫn Windranger cơ bản

Hướng dẫn Viper cơ bản

Hướng dẫn Venomancer cơ bản

Hướng dẫn Vengeful Spirit cơ bản

Hướng dẫn Ursa cơ bản

Hướng dẫn Troll Warlord cơ bản

Video Dota 2

Babyknight 7100 MMR chơi Lycan và Drow Ranger

Babyknight 7100 MMR chơi Lycan và Drow Ranger

Cuộc tập kích cuối cùng

Cuộc tập kích cuối cùng

w33 7700 MMR chơi OmniKnight

w33 7700 MMR chơi OmniKnight

MuShi- The Grand Magus

MuShi- The Grand Magus

Dota 2 Facepalms - Rage Quit 7.0

Dota 2 Facepalms - Rage Quit 7.0

Miracle 42 kills in 23 minutes Dota 2 (18+)

Miracle 42 kills in 23 minutes Dota 2 (18+)

Mortal Kombat, World of Dota 2

Mortal Kombat, World of Dota 2

Sumail chơi Ember Spirit cùng Blink

Sumail chơi Ember Spirit cùng Blink

Copyright © 2015 Playdota. Powered by Steam.